Grafik zajęć - Gliwice

Gliwice ZSO nr 7 ul. Gierymskiego 7
wejście na salę os strony podwórka

              Dzieci             Dorośli
pon.: 18:00 - 19:30    19:30 - 21:00
śro .: 18:00 - 19:30    19:30 - 21:00

Aikido Aikikai Gliwice

Obraz losowy

Kontakt

Informacja telefoniczna
Robert Skwarek: 507 057 029

E-mail
RobertSkwarek@wp.pl

Wyszukiwarka

 
Nowości
Popularne
 
 
Regulamin wewnętrzny
Wpisał: Michał Ponikowski   
25.10.2008.

Zasady opłacania składek członkowskich i treningowych w sekcji AIKIDO Gliwickiego Klubu Rekreacyjno Sportowego "Stokrotka".

1. Comiesięczna składka członkowskia Klubu wynosi 70 PLN. Składka członkowska winna być opłacana co miesiąc do dnia 5 każdego miesiąca (począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie członka lub uczestnika w szeregi Klubu). W miesiacach: lipcu i sierpniu w okresie wakacyjnej przerwy treningowej, składka członkowska Klubu wynosi 20 PLN miesięcznie. W przypadku nieterminowego opłacania składek członkowskich wysokość składki członkowskiej wzrasta o 5 PLN. Każdy nowoprzyjęty członek Klubu lub uczestnik, opłaca jednorazowo wpisowe w wysokości 20 PLN. Osoba, która zgodnie z postanowieniem Statutu Klubu przestała być członkiem Klubu, a ma zamiar ponownie przystąpić w szeregi Klubu, winna wpłacić opłatę reaktywacyjną w wysokości 50 PLN.

 
2. Zarząd Klubu ma prawo do zmian w wysokości składek członkowskich i treningowych, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosków pisemnych złożonych przez zainteresowanych w sekretariacie Klubu. Zarząd klubu ma prawo do całkowitego zwolnienia z powyższych płatności: instuktorów prowadzących poszczególne sekcjie, sportowców reprezentujących barwy Klubu na zawodach sportowych oraz inne osoby zaslużone dla Klubu. Zatwierdzenie lub przyjęcie zmian płatności następuje na zebraniu Zarządu klubu w terminie do 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.
Decyzję o zmianie wysokości opłat ustalane są na zebraniu Zarządu Klubu w formie uchwał.

Konto Klubu:

 

Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy "Stokrotka"
44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 1
Bank Spółdzielczy w Gliwicach
51 8457 0008 2008 0037 3553 0001

Zmieniony ( 14.10.2010. )
 
 
© 2020 Aikido Aikikai Gliwice - design by MPonik