Grafik zajęć - Gliwice

Gliwice ZSO nr 7 ul. Gierymskiego 7
wejście na salę os strony podwórka

              Dzieci             Dorośli
pon.: 18:00 - 19:30    19:30 - 21:00
śro .: 18:00 - 19:30    19:30 - 21:00

Aikido Aikikai Gliwice

Obraz losowy

Kontakt

Informacja telefoniczna
Robert Skwarek: 507 057 029

E-mail
RobertSkwarek@wp.pl

Wyszukiwarka

 
Nowości
Popularne
 
 
Zajęcia dla dzieci
Wpisał: Michał Ponikowski   
20.08.2009.

 Naukę w klubie można rozpocząć juz od wczesnych lat szkolnych. Dla najmłodszej grupy wiekowej podstawą są zabawy i formy ruchu, które w sposób naturalny korespondują z rodzącymi się potrzebami dziecka. Chcąc zachęcić dzieci do wykonywania najprostszych ćwiczeń aikido, używamy zabaw z wyobraźnią, opowieści ruchowych, przyborów które pobudzają dzieci do ruchu i twórczej zabawy. Od samego początku dbamy też o zachowanie najprostszego japońskiego ceremoniału - przywitania i pożegnania z nauczycielem. Również prowadzenie zajęc odbywa się za pomocą prostych japońskich komend, które dzieci poznają stopniowo.

Trening aikido, jak każdy trening sztuki walki, rządzi sie określonymi zasadami, a nauczyciel i uczniowie mają swoje ściśle określone role. Staramy się zachować w jak największej części te zasady, tłumacząc dzieciom ich pochodzenie, powód dla których należy się ich trzymać i stopniowo konsekwentnie je egzekwujemy. W pracy z dziećmi stosujemy głównie metodę motywacji pozytywnej. Zawsze stawiamy wymagania dostosowane do możliwości, percepcji i wieku oraz zachowujemy konsekwencję w ich przestrzeganiu. W miarę wzrostu dziecka, a także w miarę nabywania przez nie doświadczenia, ćwiczenia zaczynają być coraz bardziej skomplikowane. Zmienia się też proporcja ilości zabaw w stosunku do ćwiczeń oraz ich jakość.

Na tym etapie nauki kładziemy duży nacisk na harmonijny rozwój głównych cech motorycznych dziecka, koordynacji ruchowej, ale też pożądanych i uznawanych powszechnie za pozytywne cech charakteru. Dzieci uczą się bezpiecznie upadać, przewracać, chronić wrażliwe części ciała, unikać bezpośredniego zagrożenia. Poznają też podstawowe ćwiczenia treningowe związane z orientacją przestrzenną, kierunkami, itp. Dzieciom starszym są stawiane znacznie wyższe wymagania niż młodszym, przede wszystkim ze względu na większe możliwości wynikające z wieku i rozwoju dziecka.

Stopniując intensywność i rodzaj wprowadzanych technik oraz ćwiczeń utrwala się i doskonali te, które pojawiały się już wcześniej. Wiele dzieci właśnie na tym etapie życia rozpoczyna swoją przygodę z aikido, zatem z przyczyn oczywistych wszystko co poznają na treningu jest dla nich nowe, ale jednocześnie tak dopasowane do ich możliwości percepcyjnych, że nauka przychodzi bez większych trudności. Na tym etapie również podstawą prowadzonych zajęć są ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe, zabawy związane z aikido, wykorzystujące elementy i techniki oraz w znacznie większym stopniu same techniki rzutów czy unieruchomień. Unika się wszelkich ćwiczeń, które przy dłuższym powtarzaniu obciążałyby kręgosłup lub stawy, nie wykonuje się dźwigni na stawy ani żadnych technik, które mogłyby wpływać negatywnie na rozwijający się kościec.
Większy nacisk kładziony jest na utrzymanie dyscypliny i porządku oraz na współpracę z grupą i umiejętności interpersonalne. Im starsza grupa (wiekowo), tym mniej jest zabaw, a więcej elementów technicznych, obronnych, wytrzymałościowych i sprawnościowych.

Zmieniony ( 05.09.2010. )
 
 
© 2020 Aikido Aikikai Gliwice - design by MPonik